Kosten

Bij het bouwen van objecten zijn diverse kosten waar rekening gehouden mee moeten worden. Hieronder leggen wij de belangrijkste diverse kosten uit waar je rekening mee moet houden.

STICHTINGSKOSTEN

Vaak wordt alleen gesproken over de bouwkosten van een woning. Wij praten over stichtingskosten. Dat geeft een opdrachtgever veel meer zekerheid over wat zijn woning onderaan de streep zal kosten.

De stichtingskosten zijn opgebouwd uit:

Hierna zullen we deze drie punten stuk voor stuk toelichten.

BOUWKOSTEN

Ook zonder ontwerp kunnen we al een aardige inschatting maken van de bouwkosten. De belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de uiteindelijke bouwkosten zijn vorm, bouwsysteem en afwerking. Onderstaande tabel geeft een beeld van de bouwkosten en de invloed van vorm, bouwsysteem en afwerking (prijspeil jan. 2020).

Het begint bij €1.700,- inclusief btw per vierkante meter bruto vloeroppervlakte (omtrek van de woning, per verdieping). Vervolgens staan in onderstaande tabel de meerprijzen voor een andere vorm, bouwsysteem en afwerking. De prijzen zijn gebaseerd op een ruime eengezinswoning van 150 tot 250m² oppervlak. Bij kleinere woningen wordt het aandeel van de installaties relatief groter, waardoor de gemiddelde prijs per m² hoger zal zijn. Bij de grotere woningen wordt de gemiddelde prijs per m² juist lager.

N.b. 1

Rekent u liever per kubieke meter? In dat geval deelt u alle bedragen door drie.

N.b. 2

Voor een geschakelde woning, zoals een 2-onder-1 kap of een rijwoning, mag u gemiddeld €10.000,- per gedeelde gevel aftrekken.

N.b. 3

Voor extra energiezuinige woningen (energieneutraal / nul-op-de-meter) moet u tussen de €15.000,- en €30.000,- extra rekenen.

De bouwkosten zijn inclusief basis sanitaire ruimten en exclusief keuken en vloerafwerking. Ook de inrichting van het terrein is buiten beschouwing gelaten.
Vragen? We helpen u graag bij het maken van een goede inschatting.

INDICATIE BOUWKOSTEN VRIJSTAANDE WONING = €1700,- + VORM + BOUWSYSTEEM + AFWERKING

kostentabel 2018 1024x609 1 1

GRONDKOSTEN EN/OF AANKOOP BESTAAND OBJECT

Bij de aankoop van een kavel is er nog al eens onduidelijkheid over de belasting die men verschuldigd is. Voor een bouwterrein geldt een btw-tarief van 21%, echter voor een los stuk grond wordt slechts 6% overdrachtsbelasting in rekening gebracht. Als je een stuk grond koopt met de intentie om er te gaan bouwen ben je BTW verschuldigd in plaats van overdrachtsbelasting. Het kavel hoeft dan dus nog niet bouwrijp te zijn. Hoewel dit nog niet zo in de wet vastligt, is dit wel de uitkomst van een gerechtelijke uitspraak in juni 2013. Het is dus verstandig hier tijdig uitsluitsel over te verkrijgen via de makelaar, notaris of belastingdienst. Bij de aankoop van een woning is het een stuk makkelijker: er geldt 2% overdrachtsbelasting.

Meestal wordt de grond of woning via een makelaar gekocht. Tijdens een koopoptie kun je de eerste financiële verkenning (laten) maken. Bijvoorbeeld aan de hand van een schetsplan. Vervolgens kan de koopovereenkomst worden getekend. Pas bij de grondoverdracht (meestal net voor start bouw) betaal je de grond en ben je de officiële eigenaar.

Op bouwgrond of bestaande woning zijn altijd voorwaarden van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan of welstandsnota, maar er kunnen ook andere zaken spelen, zoals geluidsbelasting van een weg of voorwaarden die volgen uit de koopovereenkomst. We kunnen helpen om deze voorwaarden inzichtelijk te maken.

INRICHTINGSKOSTEN

In de bovenstaande bouwkosten is de wand en plafondafwerking wel meegenomen, maar nog geen vloerafwerking, keuken, haarden en raambekleding zoals gordijnen. Ook worden er waarschijnlijk nieuwe kasten en nieuw zit meubilair gekocht.
Het kan zijn dat in de bouwkosten die andere partijen berekenen ook nog geen rekening is gehouden met de afwerkingen, zoals vloerbedekking en behangwerk. Let er dus op dat er geen afwerkingen vergeten worden. Tot slot moet ook nog rekening worden gehouden met de inrichting van de tuin en parkeervoorzieningen.

BIJKOMENDE KOSTEN

De bijkomende kosten bestaan in hoofdzaak uit kosten voor adviseurs (zoals architect en constructeur), bouwrente, aansluitkosten nuts, bouwleges (kosten bouwvergunning), verzekeringen en kosten voor het afsluiten van een hypotheek en eventueel de verkoopkosten van het huidige koophuis. Voor een gemiddelde eengezinswoning zijn de bijkomende kosten al gauw €50.000,-. Zeker iets om rekening mee te houden! We kunnen u helpen de stichtingskosten inzichtelijk te maken, zodat u een goed afgewogen keuze kan maken.

KOSTEN VAN DUURZAMER BOUWEN

Duurzaam bouwen is niet perse duurder dan niet-duurzaam bouwen, maar betekent wel een verschuiving van een deel van de exploitatiekosten naar de stichtingskosten. Met andere woorden: De kosten van duurzame en energiebesparende materialen worden tijdens het gebruik van de woning weer terugverdiend, door minder onderhoudskosten en een lagere energierekening.  De gemiddelde terugverdientijd van energiebesparende maatregelen is ongeveer 7 jaar.

Gemeenten en provincies hebben subsidies voor duurzaam bouwen en verbouwen. Kijk op energiesubsidiewijzer.nl voor meer informatie. Bij het toepassen van zonnepanelen kan de BTW van de investering worden teruggevraagd. (Lees meer op milieucentraal.nl.) Naast dat energiebesparende maatregelen de energierekening verlagen, verhogen ze vaak het comfort. Denk aan minder tochtverschijnselen (koudeval) bij ramen door het toepassen van triple glas. Bij bestaande woningen treed hierdoor vaak het ‘rebound effect’ op. Men gaat meer energie gebruiken omdat het minder kost. Het rebound effect bij eigenaren is 26,7% terwijl dat bij huurders op 41,3% ligt (bron: universe.nl). Gedrag is dus ook in belangrijke mate bepalend voor het energieverbruik.

SLIM BOUWEN EN BESPAREN

In Nederland worden de meeste huizen en gebouwen nog op een traditionele manier gebouwd. Het stapelen van materialen, zoals bakstenen, zoals dat vroeger ook al gebeurde. Beter zou zijn te kijken naar toekomstwaarde, duurzaamheid (flexibiliteit, materiaalreductie en energie) en een efficiënt proces. Andere bouwmethodes dan traditioneel leveren in veel gevallen meer kwaliteit op en zijn ook vaak voordeliger. Meer kwaliteit, minder kosten! Per situatie kan de beste oplossing verschillen. Je architect legt duidelijk uit wat de voor- en nadelen zijn.