Proefproject Wet KwaliteitsBorging afgerond

Proefproject Wet KwaliteitsBorging afgerond

Eerste proefproject Wet Kwaliteitsborging is een feit!

De wet kwaliteitsborging komt eraan en zal veel gaan veranderen in de relatie met de overheid. De bouwkwaliteit wordt met deze wet geborgd door gecertificeerde partijen en niet meer door de overheid. In samenwerking met ZINKB, BNA, KIK Campus, Bouw- en aannemingsbedrijf W.de Wit en gemeente Alphen aan de Rijn heeft Architect eigen huis een proefproject uitgevoerd. Doel is te leren van het proces en eventuele kinderziektes voor de officiële invoering van de wet eruit te halen. Invoering staat gepland voor 1 juli 2022, dus nagenoeg alle nieuwe projecten krijgen ermee te maken.

Architect eigen huis werkt aan een tweede proefproject via de regeling ‘Architect aan Zet’. Dit is een speciaal proefproject voor de wet kwaliteitsborging van de gemeente Rotterdam. Architect eigen huis is hiervoor gecertificeerd om als kwaliteitsborger op treden.

Het doel van de Wet kwaliteitsborging is een betere en goed vastgelegde kwaliteit waarbij de gemeentelijke overheid bij enkele categorieën bouwwerken een stapje terug doet. De wet zal stapsgewijs worden ingevoerd, waarbij wordt begonnen met laagste risicoklasse waaronder eengezinswoningen.

2015 fragment zijgevel B web

Wat verandert deze wet?

Zoals omschreven door de rijksoverheid zullen dit de vijf belangrijkste veranderingen zijn:

  1. Zogeheten kwaliteitsborgers controleren zowel tijdens het ontwerp als op de bouwplaats of het gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen.
  2. Alle gebreken in de bouw, die zijn ontstaan door toedoen van de aannemer, dragen de verantwoording van de aannemer.
  3. De opdrachtgever wordt door de aannemer geïnformeerd hoe de aannemer verzekerd is tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
  4. De mogelijkheid voor de opdrachtgever om 5% van de aanneemsom te parkeren bij de notaris blijft ongewijzigd. Echter met de nieuwe wet wordt het geld pas aan de aannemer uitgekeerd indien de geconstateerde gebreken volgens de opdrachtgever opgelost zijn.
  5. Indien er een probleem door de kwaliteitsborger of gemeente geconstateerd wordt, kan de gemeente de bouw stilleggen.

 Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/meer-toezicht-in-de-bouw-via-de-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb

Meer informatie over het project vindt u op op de projectpagina: Groenendijksepad Hazerswoude | Architect Eigen Huis

Meer relevante artikelen