Nog meer vergunningsvrij bouwen in Rotterdam

Nog meer vergunningsvrij bouwen in Rotterdam

Architect aan zet

Vanaf 1 september 2020 is het in Rotterdam mogelijk om veel meer vergunningsvrij te bouwen. Zelfs complete woningen kunnen nu zonder vergunning gebouwd worden. Als voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging en nieuwe omgevingswet heeft Rotterdam het project ‘Architect aan zet’ geïnitieerd. Architect eigen huis is gecertificeerd om hieraan mee te mogen doen. Architect aan zet heeft grote voordelen voor particulier opdrachtgevers. Omdat er geen omgevingsvergunning meer hoeft te worden aangevraagd kan het bouwproces met maanden ingekort worden. Ook hoeven er geen leges betaald te worden. Dit scheelt bij een woning duizenden euro’s.

Gemeente Rotterdam logo

Hoe werkt het?

Het idee is dat de markt zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de regelgeving. De overheid die plannen controleert via de omgevingsvergunning vervalt. Om alles in goede banen te leiden moeten architecten gecertificeerd worden. Als ze zich niet aan de regels houden kunnen ze worden uitgesloten van deelname. Voor de transparantie en controleerbaarheid moeten er wat extra stapjes gemaakt worden in het proces:

  1. Ontwerp
  2. Ruimtelijke controle (bestemmingsplan, welstandsnota).
  3. Informeren van omwonenden (men kan tenslotte geen bezwaar maken op een vergunning).
  4. Selecteren aannemer en technische uitwerking.
  5. Technische controle (bouwbesluit)
  6. Melding start bouw.
  7. Bouw met technische controle en documentatie.
  8. Gereed melding en Dossier Bevoegd Gezag indienen (alle revisiestukken tbv archief gemeente).

De kwaliteitsborging (ruimtelijk, stap 2 en technisch, stap 7) wordt gedaan door een externe partij die net als architect eigen huis ook gecertificeerd is. Zo wordt voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Niet alle projecten komen in aanmerking voor vergunningsvrij bouwen. Het gaat om niet gestapelde particuliere woningen en bijgebouwen en het mag alleen in de groene gebieden op onderstaande kaart. (Klik op de kaart voor een link naar de de originele site). Bijvoorbeeld de bouwkavels in Waterrijk Nesselande kunnen vergunningsvrij bebouwd worden. Via de website Pak je ruimte is het aanbod van project-bouwkavels in Rotterdam te vinden en op Funda kunt u particuliere bouwkavels vinden.

kaart

Meer informatie over Architect aan zet en vergunningsvrij bouwen in Rotterdam vindt u op de website van de gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architect-aan-zet/.

Ook buiten Rotterdam kunt u overigens vergunningsvrij bouwen, maar minder vergaand. Meer informatie over de algemene regels voor vergunningsvrij bouwen vindt u op rijksoverheid.nl. De overheid heeft hiervoor ook een praktische brochure uitgegeven: Brochure vergunningsvrij bouwen. Het blijft echter ingewikkeld. Neem vrijblijvend contact op als u meer wilt weten over uw mogelijkheden om vergunningsvrij te mogen bouwen.

Bekijk een project dat wordt uitgevoerd binnen de regeling Architect aan Zet.

Meer relevante artikelen